پرسشنامه تعارض با والدین (تعارض والد – فرزند)

پرسشنامه تعارض با والدین (تعارض والد – فرزند)

پرسشنامه تعارض با والدین (CP) یا پرسشنامه تعارض والد – فرزند توسط فاین، جی مورلند و اندرشوبل در سال ۱۹۸۳ با هدف سنجیدن کیفیت روابط والد – فرزند ساخته شد. این مقیاس یک ابراز ۱۵ سؤالی است که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد و توسط اشتراوس تهیه‌شده است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان