پرسشنامه رایگان خلاقیت هیجانی آوریل (ECI)

پرسشنامه رایگان خلاقیت هیجانی آوریل (ECI)

به منظور بررسی خلاقیت هیجانی می توان از پرسشنامه ۵۰ گویه ای خلاقیت هیجانی آوریل (۱۹۹۹) استفاده کرد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان