پرسشنامه ذهنیت فلسفی فیلیپ جی اسمیت

پرسشنامه ذهنیت فلسفی فیلیپ جی اسمیت

پرسشنامه ذهنیت فلسفی فیلیپ جی اسمیت حاوی ۴۲ سؤال است که ذهنیت فلسفی مدیران را در سه مقوله جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری مورد ارزیابی قرار می دهد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان