پرسشنامه روحیه معلمان

پرسشنامه روحیه معلمان

به منظور بررسی روحیه معلمان از جنبه های مختلفی همچون احساس رضایت از نحوه مدیریت، احساس ارزش و …. می توان از پرسشنامه ای ۲۸ گویه ای که فراهم شده است، استفاده کرد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان