پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

پرسشنامه سبک زندگی توسط لعلی و همکاران (۱۳۹۱) طراحی شده است. پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)، ابزاری چند بعدی و دارای ۱۰ عامل است که عبارتند از سلامت جسمانی؛ ورزش و تندرستی؛ کنترل وزن و تغذیه؛ پیشگیری از بیماری ها؛ سلامت روان شناختی؛ سلامت معنوی؛ سلامت اجتماعی؛ اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل؛ پیشگیری از حوادث؛ سلامت محیطی.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان