پرسشنامه سبک شناختی

پرسشنامه سبک شناختی

پرسشنامه سبک شناختی (KAI) توسط کرتون ۱۹۷۶ برای سنجش سبک نوگرا یا پژوهنده – یانوگرا یا پذیرنده ساخته شد. پرسشنامه از ۳۳ ماده و ۵ گزینه (بسیار آسان، نه مشکل نه آسان، مشکل و بسیار مشکل) تشکیل شده است و از آزمودنی خواسته می شود با خواندن دقیق هر ماده مشخص کند تا چه اندازه برای این مشکل یا آسان خواهد بود برای مدت طولانی هر یک از آن ویژگی ها را داشته باشد برای مثال (عنوان فردی که از زوایای جدید به مسایل و مشکلات موجود نگاه می کند یا به عنوان فردی که مسیرهای از پیش تعیین شده را بدون انحراف طی می کند).

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان