پرسشنامه شخصیت آیزنک فرم ۹۰ سوالی

پرسشنامه شخصیت آیزنک فرم ۹۰ سوالی

سنجش شخصیت و توصیف خصایص شخصیتی، از دیرباز مورد توجه روان‌شناسان بوده است. در عصر کنونی، شناخت ویژگی‌های شخصیتی افراد در بسیاری از موقعیت‌های زندگی ضرورت پیدا می‌کند. پرسش‌نامه شخصیت یکی از روش‌های ارزیابی شخصیت است که بر مشاهدات فرد از خودش استوار است. در این روش، شخص واکنش‌ها و یا احساسات خود را در شرایط معین گزارش می‌دهد. پرسش‌نامه شخصیت از این جهت شبیه مصاحبه سازمان‌یافته است که در آن از افراد سؤال‌های همانندی پرسیده می‌شود و پاسخ‌ها نیز معمولا به صورتی است که غالبا به وسیله کامپیوتر به سادگی قابل نمره‌گذاری است. پرسش‌نامه شخصیت ممکن است طوری طراحی شود که یک بعد از شخصیت و یا به‌طور همزمان چند بعد از شخصیت را اندازه‌گیری کند.

یکی از انواع پرسش‌نامه‌های شخصیت، پرسش‌نامه شخصیت آیزنک است که توسط آیزنگ و سی بیل در سال ۱۹۶۵-۱۹۷۶ تدوین شده است. آیزنک، فعالیت در زمینه آزمون‌سازی را از سال ۱۹۷۴ آغاز کرد و در ابتدا به دو مؤلفه‌ اساسی برون‌گرایی و روان‌آزرده‌گرایی در سنجش شخصیت توجه داشت. وی در سال‌های ۱۹۵۲، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ تـغییراتی در آزمون‌های خود داده و دو مؤلفه روان‌گسسته‌گرایی و دروغ‌گویی را نیز وارد پرسش‌نامه خود کرده است. فرم‌های متفاوتی از پرسش‌نامه شخصیتی آیزنک وجود دارند که از جمله آنها فرم کودکان و نوجوانان و فرم تجدیدنظر شده (فرم حاضر) بزرگسالان است. پرسش‌نامه شخصیتی آیزنک شامل ۹۰ عبارت و برای سنین ۱۶ سال به بالا است و علاوه بر سه عامل درون‌گرایی، برون‌گرایی، روان‌رنجورخویی و روان‌پریشی‌گرایی، دروغ‌پردازی را نیز می‌سنجد.

شما می توانید این پرسشنامه را در این بخش خریداری و دریافت کنید.