پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی وانگ و پانگ (۲۰۰۳) موسوم به BTC یا Barriers To Creativity با مقیاس ۵ نقطه ای لیکرت است. این دو محقق در تحقیقی که بر روی هتل های هنگ کنگ انجام دادند، با استفاده از مطالعه گسترده تحقیقات گذشته و مصاحبه با مدیران ۲۰ هتل منتخب هنگ کنگ ۲۵ مانع را شناسایی و پس از حذف آیتم‌های تکراری و ویرایش نهایی، ۱۷ مانع اصلی خلاقیت را معرفی نمودند. این پرسشنامه دارای ابعاد تعهد پایین به سازمان و عدم حمایت کافی مدیریت ارشد، ریسک گریزی و فشارزمانی، ارزیابی تهدیدآمیز و قوانین سفت و سخت و دست و پاگیر می باشد.