پرسشنامه هویت برند – سو و همکاران (۲۰۱۷)

پرسشنامه هویت برند – سو و همکاران (۲۰۱۷)

هویت برند همان جوهره برند است. مهمترین و منحصر به فرد ترین خصوصیات برند، در هویت برند نمایان می شود داشتن یک هویت، یعنی بودن شما، همانطور که هستید؛ تبعیت از طرح ثابت ولی فردی خودتان هویت برند، تعیین کننده فردیت، آرمانها و اهداف، ارزشها و علائم شناسایی برند است. از دیدگاه کاپفرر، تفاوت هویت و تصویر دراین است که هویت، آن چیزی است که شما هستید؛ درحالیکه تصویر، برداشتی است که مصرف کننده طی ارتباط با شما، ازشما استنباط می کند. بخشی از هویت برند در جلوه های ظاهری آن، نظیر رنگ و طرح برند، نمود پیدا می کند. گرچه تعیین هویت بصری و ظاهری برند، یک گام ضروری و اولیه به شمار می آید، ولی تمام ابعاد هویت را پوشش نمی دهد. جوهر اصلی برند آن چیزی است که قرار است در آینده تصویر شده و در ذهن مشتری نقش بندد. ظاهر آراسته و آنچه که به چشم می آید، بیان هویت یک برند است. انتخاب نماد، مستلزم تعریف روشنی از معنای برند است. برند برای آن که قدرتمند باشد، وظیفه دارد نسبت به هویت خود وفادار بماند. هویت برند عبارت است از معنا و مفهوم برند که توسط شرکت مطرح و ارائه شده است. به اعتقاد آکر (۲۰۰۲) هویت برند، مجموعه-ای منحصربفرد از تداعی های برند است که استراتژیست های برند خواهان ایجاد آن هستند. در واقع، اساس و جوهره برندسازی آن است که شرکت ها باید تلاش کنند که برندهایی با تداعی قوی و قدرتمند، مطلوب و منحصربفرد بیافرینند. هویت برند ویژگی های متمایز و پایدار برند است که اغلب دلالت بر وعده هایی که به مشتریان داده می شود، دارد.

به منظور سنجش متغیر هویت برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه و دو بعد پرستیژ برند و برتری برند می‌باشد که از پژوهش معتبر سو و همکاران (۲۰۱۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.