پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن سنجش مشکلات ناشی از مصرف مواد در طول زندگی از طریق ابعاد جسمانی، اقتصادی، اجتماعی است. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان