پرسشنامه وجهه برند – بیک و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه وجهه برند – بیک و همکاران (۲۰۱۰)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتبار وجهه برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 2 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیک و همکاران (2010) استخراج شده‌اند. روایی و [...]
پرسشنامه وفاداری مشتری به بانک – کارونا (۲۰۰۲)

پرسشنامه وفاداری مشتری به بانک – کارونا (۲۰۰۲)

وفاداری مشتریان به تعهد قوی آن‌ها برای خرید مجدد محصولات و یا استفاده از خدمات سازمانی خاص اطلاق می‌شود که مشتری با وجود تبلیغات دیگر برندها، همچنان پای‌بند به آن سازمان بماند (اولیور، 1999).
پرسشنامه هویت برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه هویت برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

به اعتقاد آکر (2002) هویت برند، مجموعه ای منحصربفرد از تداعی های برند است که استراتژیست های برند خواهان ایجاد آن هستند. در واقع، اساس و جوهره برندسازی آن است که شرکت ها باید تلاش کنند که برندهایی [...]
پرسشنامه رضایت مصرف کننده – تام (۲۰۰۴)

پرسشنامه رضایت مصرف کننده – تام (۲۰۰۴)

رضايت حالتي دروني است كه در اثر ارضاي نيازهاي مشتريان از محصولات حاصل مي گردد. به طور كلي، رضايت مشتري يك فرايند ارزيابي قضاوتي است كه مشتري عموماً از خريدهاي اخيرش دارد. در جاي ديگر نيز، رضايت [...]