پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک از قیمت توسط مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیدختی و زارع (1395) استخراج [...]
پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

اطلاعات پیشین خریدار: داشتن اطلاعات قبلی راجع به محصول یکی از عواملی است که بر تمایل به خرید محصول تأثیر می گذارد. بر اساس این فرضیه که رفتار خرید مشتري مبتنی بر یادگیري است، بنابراین می توان [...]
پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی – تانگ و تان (۲۰۰۳)

پرسشنامه ترفیعات خرده فروشی – تانگ و تان (۲۰۰۳)

ترفیعات خرده فروشی: ترفیعات به خلق آگاهی جمعی از فعالیت­ های خرده فروشی­ ها و احتمال افزایش پشتیبانی از آنان کمک می­ کند. از این رو استراتژی ترفیعاتی که به طور صحیحی تدوین شده است مشتریان خرده­ [...]
پرسشنامه رضایت مشتری – بابین و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه رضایت مشتری – بابین و همکاران (۲۰۰۵)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت مشتری از شرکت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بابين و همكاران (2005) استخراج شده‌اند. روایی [...]