پرسشنامه رایگان آزمون ضرب المثل ها

پرسشنامه رایگان آزمون ضرب المثل ها

در این پرسشنامه 25 ضرب المثل خواهید دید که برای هر یک چهار پاسخ پیشنهاد شده است. صحیح ترین پاسخ را پیدا کنید و در خانه مربوط به آن * بگذارید. اگر در پیدا کردن پاسخ صحیح یک ضرب المثل با مشکلی [...]
پرسشنامه رایگان آزمون کلمات فراخوان یونگ

پرسشنامه رایگان آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون تداعی کلمات یکی از ابداعات کارل گوستاو یونگ است. البته شکل ساده ای از این آزمون، نخستین بار توسط «فرانسیس گالتون» برای مشخص کردن فرآیند های تداعی تهیه شد، اما آنچه یونگ به کار برد از یک [...]
پرسشنامه رایگان آزمون نقاشی های ناخودآگاه

پرسشنامه رایگان آزمون نقاشی های ناخودآگاه

نقاشی های ناخودآگاه، شخصیت شما را آشکار می‌کند. مطمئناً تا به حال این تجربه را داشته اید که با خودکاری که در دست دارید بر روی کاغذ مقابلتان بی هدف نقاشی‌هایی را می‌کشید. ممکن است این خطوط درهم و [...]
پرسشنامه رایگان آزمون آندره ری (۱۹۴۲)

پرسشنامه رایگان آزمون آندره ری (۱۹۴۲)

به منظور ارزیابی نوع فعالیت ادراکی حافظه دیداری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه از پژوهش معتبر آندره ری (1942) استخراج شده‌ است. روایی و پایایی این آزمون در دو [...]