فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-۲۴ HEXACO-24

فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-۲۴ HEXACO-24

به منظور سنجش ویژگی های شخصیتی افراد می توان از فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 24 گویه و ابعاد صداقت-تواضع، تهییچ پذیری، برونگرایی، خوشایندی، وظیفه شناسی و [...]
آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان یکی از ابزارهای مطرح در حوزه شخصیت است که در حوزه روانشناسی صنعتی/ سازمانی کاربرد گسترده ای دارد و در نیروهای مسلح کاربرد ویژه ای دارد (هوگان، 2007). این ابزارمقیاس خود سنجی [...]
پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B – فریدمن و روزنمن (۲۰۰۴)

پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B – فریدمن و روزنمن (۲۰۰۴)

تيپ شخصيتي: توصيف‌کننده‌ي رجحان‌ها، گرايش‌ها و خصوصيات رفتاري است. البّته همه‌ي اين‌ها، به عنوان مثال، مهارت‌ها، توانائي‌هاي هوشي يا تخصص‌هاي فنّي را اندازه‌گيري نمي‌کند. به بيان ديگر، تيپ شخصيتي [...]
پرسشنامه شخصیت تاریک – جانسون و وبستر (۲۰۱۰)

پرسشنامه شخصیت تاریک – جانسون و وبستر (۲۰۱۰)

مقیاس ۱۲ گویه ای شخصیت تاریک جانسون و وبستر (۲۰۱۰) سه خرده مقیاس فریبگر، خودشیفته و جامعه ستیزی را در یک طیف لیکرت از شديدآً مخالف = ۱ تا شدیدا موافق = ۹ ارزیابی می کند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A و B راتوس

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A و B راتوس

تیپ شخصیتی، عبارت است از مجموعه خصوصیات و ویژگیهای شخصی است که برای اندازهگیری و سنجش فرد و متمایز کردن انسانها از یکدیگر بکار میرود . براساس الگوهای رفتاری، تیپ شخصیتی را میتوان به دو نوع A و B [...]