پرسشنامه انگیزش شغلی – لیتوین و استرینجر

پرسشنامه انگیزش شغلی – لیتوین و استرینجر

به منظور سنجش و ارزیابی انگیزش شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و ابعاد انگیزه نیاز به موفقیت، نیاز به قدرت و نیاز به وابستگی می‌باشد که از [...]
پرسشنامه انگیزش شغلی – کریمی (۱۳۹۳)

پرسشنامه انگیزش شغلی – کریمی (۱۳۹۳)

انگیزش شغلی: منظور از انگیزش شغلی، عوامل، شرایط و اوضاع واحوالی است که موجب برانگیختن، جهت دادن وتداوم رفتارفرد به شکل مطلوب در ارتباط با موقعیت های شغلی اش می گردد (نسرین ارشدی، 1389).
پرسشنامه جو انگیزشی – دودا و همکاران (۱۹۹۳)

پرسشنامه جو انگیزشی – دودا و همکاران (۱۹۹۳)

جو انگیزشی: این جو در بر دارنده ی محیطی است که در آن فرد برای ادامه فعالیت برانگیخته می شود و اشتیاق برای رسیدن به اهداف سازمانی، مشروط به کارایی تلاشها جهت ارضای نیاز فردی است (آهولا و هتفیلد، [...]
پرسشنامه جو انگیزشی PMCSQ – نیوتن و دودا (۱۹۹۳)

پرسشنامه جو انگیزشی PMCSQ – نیوتن و دودا (۱۹۹۳)

جو انگیزشی: این جو در بر دارنده ی محیطی است که در آن فرد برای ادامه فعالیت برانگیخته می شود و اشتیاق برای رسیدن به اهداف سازمانی، مشروط به کارایی تلاشها جهت ارضای نیاز فردی است (آهولا و هتفیلد، [...]
پرسشنامه سطح انگیزش کارکنان – لورنس و جردن

پرسشنامه سطح انگیزش کارکنان – لورنس و جردن

انگیزش عبارت است از حالتی درونی که انسان رابه انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند برخی از صاحبنظران انگیزه را همان نیاز، خواسته، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را برای انجام کار، راغب می سازد [...]
پرسشنامه رقابت پذیری – چن (۲۰۰۸)

پرسشنامه رقابت پذیری – چن (۲۰۰۸)

رقابت پذیری را می توان به این صورت تعریف کرد: زمانی که بنگاه راهبرد مشخصی را اجرا می کند که رقبا قادر به تقلید آن نیستند و یا اینکه تقلید آن برای رقبا بسیار پر هزینه است .زمانی که رقبا نتوانند [...]
پرسشنامه انگیزه شغلی – آمابیل (۲۰۰۱)

پرسشنامه انگیزه شغلی – آمابیل (۲۰۰۱)

مفهوم انگيزش به معناي عامل جهت دهنده و نيرو دهنده رفتار از سوي روا نشناسان و محققان مختلف به گونه هاي متفاوت بررسي و توصيف شده است. برخي از محققان در سطح فرد و ويژگيهاي فردي (مدلهاي ارگانيسمي)، [...]
پرسشنامه میزان رقابت پذیری – پورتر (۱۹۹۹)

پرسشنامه میزان رقابت پذیری – پورتر (۱۹۹۹)

رقابت‌پذيري درجه‌اي است كه بر اساس آن توانمندي يك سازمان در توليد كالاها و خدمات در شرايط اقتصاد آزاد، سنجيده مي‌شود به گونه‌اي كه اين توليدات بتواند در بازارهاي بين‌المللي حضور پيدا كنند و به [...]