چک لیست شناسایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا پایه سوم دبستان – آقابابایی (۱۳۸۹)

چک لیست شناسایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا پایه سوم دبستان – آقابابایی (۱۳۸۹)

ناتوانیهای یادگیری:  ناتوانی های یادگیری یک واﮊه ی کلی است که به گروهی ناهمگن از اختلالات اطلاق میشود که مشکلات جدی در فراگیری و کاربرد گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال و محاسبه نشان [...]
پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

به منظور سنجش آمادگی تحصیلی می توان از پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن استفاده کرد. این آزمون دارای شش خرده آزمون در قالب 102 سوال و یک خرده آزمون اختیاری می‌باشد.
پرسشنامه امید تحصیلی – سهرابی و سامانی (۱۳۹۰)

پرسشنامه امید تحصیلی – سهرابی و سامانی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش امید تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 سوال و 2 عامل تفکرات گذرگاه و تفکرات عامل می‌باشد که از پژوهش معتبر سهرابی و سامانی (1390) [...]
پرسشنامه عزت نفس – پوپ و همکاران (۱۹۸۹)

پرسشنامه عزت نفس – پوپ و همکاران (۱۹۸۹)

به منظور بررسی عزت نفس دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 60 گویه و ابعاد عزت نفس کلی، عزت نفس تحصیلی، توانایی بدنی، خانوادگی، اجتماعی می‌باشد که [...]
پرسشنامه فرهنگ کلاس – رابینز (۱۹۹۴)

پرسشنامه فرهنگ کلاس – رابینز (۱۹۹۴)

فرهنگ كليت درهم بافته اي از دانش، هنر، اخلاق ، قانو ، آداب و رسوم و هر گونه قابليت ها و عاداتي است كه به وسيله انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب شده و در رفتارهاي وي بروز مي نمايد. برخي از فرهنگ [...]