پرسشنامه رایگان اخلاق تحصیلی – گل پرور (۱۳۸۹)

پرسشنامه رایگان اخلاق تحصیلی – گل پرور (۱۳۸۹)

اخلاق تحصیلی به رعایت استانداردهای اخلاقی از جمله تکیه بر تلاش های شخصی نه دسترنج دیگران، دوری از تنبلی و توسط به شیوه های غیر اخلاقی در پشت سرگذاشتن تکالیف و امتحانات اطلاق می شود (گل پرور، ۱۳۸۹).