پرسشنامه رایگان درگیری تحصیلی – زرنگ (۱۳۹۲)

پرسشنامه رایگان درگیری تحصیلی – زرنگ (۱۳۹۲)

اگرچه تعاریف مختلفی از درگیری تحصیلی شده است، متخصصان تعلیم و تربیت تمایل دارند که درگیری تحصیلی را مساوی با درگیرشدن دانش‌آموزان در تکالیفی مانند حل مسئله و فعالیت‌هایی بدانند که منجر به توسعه‌ی [...]
پرسشنامه سبک تدریس فعال – رجبی (۱۳۸۵)

پرسشنامه سبک تدریس فعال – رجبی (۱۳۸۵)

سبک تدریس فعال: درگذشته تدریس را درس دادن یا انتقال معلومات و تجارب معین از ذهن معلم به ذهن دانش‌آموزان تعریف می‌کردند. براساس این تعریف، وقتی معلم وارد کلاس می‌شد به فعالیت و سخن گفتن می‌پرداخت [...]
پرسشنامه تقلب تحصیلی – استفنز و گلباچ (۲۰۰۷)

پرسشنامه تقلب تحصیلی – استفنز و گلباچ (۲۰۰۷)

تقلب تحصیلی: تقلب رفتاری را نشان می­ دهد که از «هنجارهای اخلاقی» دور می­شود و بطور فریب­ آمیزی در تلاش برای به دست­آوردن چیزهای با ارزش، از قوانین تخلف می­ شود (بلُدگود و همکاران، 2008). مطالعات [...]
پرسشنامه مدیریت کلاس – ولفگانگ و گلیکمن (۱۹۸۶)

پرسشنامه مدیریت کلاس – ولفگانگ و گلیکمن (۱۹۸۶)

مدیریت کلاس: یکی از عواملی که امروزه معلمان، مدیران و سیاست گذاران آموزش و پرورش به عنوان موضوعی مهم و اساسی به آن توجه دارند، عامل مدیریت کلاس است که به عنوان پیچیده ترین موضوع در بهبود کیفیت [...]
پرسشنامه خودکارآمدی – موریس (۲۰۰۱)

پرسشنامه خودکارآمدی – موریس (۲۰۰۱)

خودکارآمدی: خودکارآمدی به معنی اطمینان و باور فرد نسبت به توانایی‌های خود در کنترل افکار، احساس ها، فعالیت‌ها و نیز عملکرد مؤثر او در موقعیت های استرس زا می باشد (کاپرارا و همکاران، 2002). [...]