چک لیست شناسایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا پایه سوم دبستان – آقابابایی (۱۳۸۹)

چک لیست شناسایی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا پایه سوم دبستان – آقابابایی (۱۳۸۹)

ناتوانیهای یادگیری:  ناتوانی های یادگیری یک واﮊه ی کلی است که به گروهی ناهمگن از اختلالات اطلاق میشود که مشکلات جدی در فراگیری و کاربرد گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال و محاسبه نشان [...]
پرسشنامه فرهنگ کلاس – رابینز (۱۹۹۴)

پرسشنامه فرهنگ کلاس – رابینز (۱۹۹۴)

فرهنگ كليت درهم بافته اي از دانش، هنر، اخلاق ، قانو ، آداب و رسوم و هر گونه قابليت ها و عاداتي است كه به وسيله انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب شده و در رفتارهاي وي بروز مي نمايد. برخي از فرهنگ [...]
پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان – گرامی (۱۳۹۱)

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان – گرامی (۱۳۹۱)

منزلت هر شغل چگونگی رفتار متقابل و انتظارات جامعه را از شاغلان تعیین میکند و آنان را در ساخت دهی به تعامل هاي اجتماعی یاري می رساند. در کشورهاي گوناگون هر شغلی منزلت ویژه خود را دارد و مردم هر [...]
پرسشنامه رایگان تاثیر تشویق بر یادگیری

پرسشنامه رایگان تاثیر تشویق بر یادگیری

به منظور ارزیابی تاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه و دو بعد تشویق غیرمادی و تشویق مادی می‌باشد.
پرسشنامه انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی

پرسشنامه انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی

برنامه ریزی درسی، در حوزه آموزش به معنی برنامه ریزی درسی است ولی در مفهوم عام به معنی میدان عمل است برای کسب تجربه در حیطه یادگیری و خود نوعی تجربه آموزشی برنامه ریزی شده است. هدف اصلی برنامه [...]