پرسشنامه تسهیم دانش سبز – چانگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه تسهیم دانش سبز – چانگ (۲۰۱۱)

سهیم دانش سبز: تسهیم دانش به این معناست که با تعامل و انتشار دانش در میان اعضای داخلی شرکت، آنها در یادگیری دانش سهیم میشوند (لاین و چن، ۲۰۱۶). تسهیم دانش سبز با تعامل و انتشار دانش و تجربه های [...]
پرسشنامه مدیریت دانش شخصی – قرآنی (۱۳۸۹)

پرسشنامه مدیریت دانش شخصی – قرآنی (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت دانش شخصی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 77 گویه و 4 بخش شکل­ گیری دانش، سازماندهی، کاربرد دانش و تبادل دانش می‌باشد که از [...]
پرسشنامه رفتار اشتراک دانش – لیوپیس و فوس (۲۰۱۶)

پرسشنامه رفتار اشتراک دانش – لیوپیس و فوس (۲۰۱۶)

اشتراک گذاری دانش فرآیند شناسایی، توزیع و بهره برداری از دانش موجود برای حل مطلوب تر مسایل نسبت به گذشته است. هدف از اشتراک گذاری دانش می تواند خلق دانش جدید از طریق ترکیبهای مختلف دانش موجود یا [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – سالیاس و جونز (۲۰۱۳)

پرسشنامه مدیریت دانش – سالیاس و جونز (۲۰۱۳)

مدیریت دانش: راهبردها و فرآیندهایی هستندکه قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران درکل سازمان به وجود آورند، در حقیقت فرآیندی گسترده است که [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – لیائو و وو (۲۰۱۳)

پرسشنامه مدیریت دانش – لیائو و وو (۲۰۱۳)

مدیریت دانش: تعریف مدیریت دانش کار آسانی نیست. نویسندگان مختلف از دیدگاه های مختلف و با رویکرد های متفاوت به تعریف مدیریت دانش پرداخته‌اند. از دیدگاه رابیتز مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – نیر (۱۳۸۹)

پرسشنامه مدیریت دانش – نیر (۱۳۸۹)

مدیریت دانش: مدیریتی است آگاهانه و فعال در ایجاد‌، انتشار و استفاده از دانش برای رسیدن به اهداف استراتژیک. شرکت ها و سازمان هایی که امروزه از برتری دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره مند اند‌ ، [...]