پرسشنامه رایگان اخلاق تحصیلی – گل پرور (۱۳۸۹)

پرسشنامه رایگان اخلاق تحصیلی – گل پرور (۱۳۸۹)

اخلاق تحصیلی به رعایت استانداردهای اخلاقی از جمله تکیه بر تلاش های شخصی نه دسترنج دیگران، دوری از تنبلی و توسط به شیوه های غیر اخلاقی در پشت سرگذاشتن تکالیف و امتحانات اطلاق می شود (گل پرور، ۱۳۸۹).
پرسشنامه رایگان ارتباطات سازمانی

پرسشنامه رایگان ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی فرایندی است که مدیران بوسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی با افراد و ارگانهای فراوان داخل و خارج سازمان برقرار می سازند (نظری، ۱۳۸۶).
پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی ادگارشاین

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی ادگارشاین

ادگار شاین معتقد است، فرهنگ باورهای نهفته ای است که افراد به طور مشترک آموخته اند و رفتارهای روزمره خود را برپایه آن تنظیم می کنند. اگر ماهی زبان داشت و می توانست بگوید آب چیست، اعضای سازمان می [...]
پرسشنامه رایگان خود اتکایی – پورخشنودی (۱۳۹۰)

پرسشنامه رایگان خود اتکایی – پورخشنودی (۱۳۹۰)

خود اتکایی: به عنوان یک باور تعریف می شود که در آن یک فرد دارای استعدادها و صلاحیت های مورد نیاز می باشد و می تواند رفتارهای مورد نیاز برای موفقیت کاری را به معرض نمایش بگذارد (کول کويت و [...]
پرسشنامه رایگان درگیری تحصیلی – زرنگ (۱۳۹۲)

پرسشنامه رایگان درگیری تحصیلی – زرنگ (۱۳۹۲)

اگرچه تعاریف مختلفی از درگیری تحصیلی شده است، متخصصان تعلیم و تربیت تمایل دارند که درگیری تحصیلی را مساوی با درگیرشدن دانش‌آموزان در تکالیفی مانند حل مسئله و فعالیت‌هایی بدانند که منجر به توسعه‌ی [...]