پرسشنامه رایگان اختلال دو قطبی

پرسشنامه رایگان اختلال دو قطبی

اختلال دو قطبی (یا شیدایی – افسردگی) نوعی اختلال خلقی و یک بیماری روانی است. افراد مبتلا به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق می شوند. اختلال دوقطبی به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوائل دوره [...]
پرسشنامه رایگان شکیبایی

پرسشنامه رایگان شکیبایی

همۀ ما دوست داریم فکر کنیم فردی صبور و بردبار هستیم. اما تعریف بردباری آسان نیست: نه می توان گفت موضوع انعطاف پذیری است، نه صرفاً آسان گیری و نه حتی فروخوردن و سرپوش گذاشتن بر احساساتی است که در [...]
پرسشنامه رایگان حاشیه نشینی

پرسشنامه رایگان حاشیه نشینی

حاشیه نشینی: حاشیه نشینان کسانی هستند که در سکونتگاه های غیر متعارف با ساکنان بافت اصلی شهر زندگی می کنند.گروه های مزبور بیشتر بر اثر نیروهای دافعه خاستگاه، چون فقر و بیکاری و کمتر عوامل جاذب [...]
پرسشنامه رایگان ترس از شکست – امیری (۱۳۹۶)

پرسشنامه رایگان ترس از شکست – امیری (۱۳۹۶)

به منظور سنجش و ارزیابی ترس از شکست در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه و ۳ مولفه تجربه خجالت، خود ارزیابی پایین و پنهان شدن از افراد مهم [...]