پرسشنامه هویت سازمانی چنی

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

هويت سازماني مفهومي است كه به كمك آن يك سازمان از ساير سازمان ها تفكيك مي شود، ادراكي اساسي و دريافت جمعي مشترك از ارزش هاي شاخص و ويژگيهاي سازمان است آلبرت و وتن (1985) هويت سازماني را برداشتي [...]
پرسشنامه ارزیابی معنویت در محیط کار

پرسشنامه ارزیابی معنویت در محیط کار

معنويت در محيط كاري يكي از روندهاي مهم كسب وكار و مديريت در قرن بيست و يكم مي‌باشد كه از اواسط دهه نود به طور جدي مطرح شده است. دليل علاقه مندي سازمان‌ها به معنويت محيط كاري، افزايش اثر بخشي [...]