پرسشنامه دورکاری سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه دورکاری سازمانی – احمدی (۱۳۹۱)

دورکاری: که در انگلیس با اصطلاح Telework و در آمریکا با اصطلاح Telecommute شناخته می شود روشی برای کار کردن به روشی مستقل از محیط جغرافیایی اداره یا شرکت است. با استفاده از ابزارها و تجهیزات [...]
پرسشنامه جو عاطفی خانواده – هیل برن (۱۹۶۴)

پرسشنامه جو عاطفی خانواده – هیل برن (۱۹۶۴)

منظور از جو عاطفی خانواده نحوه ­ي ارتباط و طرز برخورد افراد یک خانواده باهم است. جو عاطفی خانواده نظر افراد خانواده نسبت به هم احساسات و علاقه آنها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آنها در [...]
پرسشنامه کیفیت ارتباط با مشتری – فیروزی (۱۳۹۳)

پرسشنامه کیفیت ارتباط با مشتری – فیروزی (۱۳۹۳)

به گفته گوماسون (1987) کیفیت ارتباط با مشتری، یک رابطه تعاملی کیفی بین مشتری و موسسه است و می تواند به رابطه طولانی مدت کمک کند، به طور کلی ادبیات بازاریابی نشان دهنده نقش اساسی رضایت، تعهد و [...]
پرسشنامه آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

پرسشنامه آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

آموزش سیار: از تلفیق یادگیری الکترونیکی و رایانه های دستی سیار، شکل جدیدی از آموزش خلق شد که یادگیری از طریق تلفن همراه نام گذاری شد. تعاریف گوناگونی برای "آموزش سیار" ارائه شده است که برخی از [...]