پرسشنامه بررسی میزان آگاهی کاربران از اینترنت

پرسشنامه بررسی میزان آگاهی کاربران از اینترنت

به منظور سنجش و ارزیابی بررسی میزان آگاهی کاربران از اینترنت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع معتبر گلداسمیت و گلداسمیت (2002) [...]
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

تست اعتیاد به اینترنت یكی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است كه توسط دكتر كیمبرلی یانگ ابداع شده است. این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در [...]
مقیاس اعتیاد به اینترنت

مقیاس اعتیاد به اینترنت

اصطلاح اعتیاد بر رفتار ناشی از عادت دلالت می کند، عادتی که کنترل آن دشوار است و انجمن روان پزشکی آمریکا معمولا آن را برای سوء مصرف مواد، از جمله الکل، سیگار، هروئین و کوکائین اختصاص داده است. با [...]
پرسشنامه خرید از اینترنت

پرسشنامه خرید از اینترنت

به منظور بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه می‌باشد که از منبع معتبر قاضی ساعدی و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.