پرسشنامه رایگان جسارت اجتماعی

پرسشنامه رایگان جسارت اجتماعی

این یک تست خودشناسی است که شما می‌توانید با پاسخ دادن به سوالات خود را محک زده و بدانید که چقدر جسارت دارید؟ جسارت به معنای پر رویی و گستاخی نیست و حتی به معنی اعتماد به نفس بالا هم نیست! بلکه [...]