پرسشنامه بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت

پرسشنامه بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت

به منظور بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 42 گویه و دارای ابعاد کارایی، آماده بودن سیستم، انجام دادن، حریم خصوصی، [...]
پرسشنامه خرید از اینترنت

پرسشنامه خرید از اینترنت

به منظور بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه می‌باشد که از منبع معتبر قاضی ساعدی و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.