پرسشنامه خلاقیت سازمانی – آمابیل (۲۰۰۱)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی – آمابیل (۲۰۰۱)

خلاقیت سازمانی: خلاقیت به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه‌ها و رهیافت های جدید افراد‌، می باشد. در واقع خلاقیت توانایی دیدن چیزها به صورت غیر‌معمولی و دیدن مشکلاتی که هیچ کس دیگر آنها را نمی‌بیند و [...]
پرسشنامه خلاقیت سازمانی – دیک و متکالفه (۲۰۰۱)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی – دیک و متکالفه (۲۰۰۱)

خلاقیت سازمانی عبارت است از ارتباط بین تصویر و اندیشیدن ایده‏ های نو و ارائه محصول، فرایند و خدمات نوآورانه است بعبارتی خلاقیت سازمانی واکنشی اکتسابی در برابر موقعیت است که از انرژی اطلاعات و [...]
پرسشنامه خلاقیت سازمانی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

خلاقیت سازمانی: خلاقیت ایجاد ترکیبی از راه­حلها توسط افراد یا گروه­ ها در یک روش جدید تعریف می ­شود. در واقع خلاقیت شیوه ­هایي از تفکر است که باعث تولید ایده­ هاي جدید می­ شود (بائر و همکاران، [...]
پرسشنامه خلاقیت سازمانی – لیائو و وو (۲۰۱۳)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی – لیائو و وو (۲۰۱۳)

خلاقیت سازمانی: خلاقیت ایجاد ترکیبی از راه­حلها توسط افراد یا گروه­ ها در یک روش جدید تعریف می­ شود. در واقع خلاقیت شیوه ­هایي از تفکر است که باعث تولید ایده­ هاي جدید می­ شود (بائر و همکاران، [...]
پرسشنامه ارزیابی خلاقیت کارکنان

پرسشنامه ارزیابی خلاقیت کارکنان

به منظور سنجش و ارزیابی خلاقیت کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 7 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دابنی (2008) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه خلاقیت سازمانی دورابجی و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی دورابجی و همکاران (۱۹۹۸)

سازمان‌ها به منظور بقا نيازمند انديشه‌هاي نو و نظرات و ایده‌های بديع و تازه‌اند. افكار و نظرات جديد همچون روحي در كالبد سازمان دميده مي‌شوند و آنها را از نيستي و فنا نجات مي‌دهند. در عصر حاضر به [...]