پرسشنامه رفتار مصرف کننده – عمویی (۱۳۹۶)

پرسشنامه رفتار مصرف کننده – عمویی (۱۳۹۶)

رفتار مصرف کننده: شامل مجموعه ای از فرآیندهای روانی و اجتماعی است که پیش از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد. رفتار مصرف کننده عبارت است از مطالعه این که مردم چگونه خرید می کنند و چه [...]
تعهد مشتری به فروشنده

تعهد مشتری به فروشنده

تعهد در لغتنامه دهخدا ، مصدر باب تفع‍ّل از ریشۀ(عهد) به معنای تازه كردن پیمان، شرط یا عهدی راپذیرفتن و به عهده گرفتن و التزام بیان شده است. لغتنامه آکسفورد تعهد را به عنوان الزامی که آزادی عمل را [...]
پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش رومن (۲۰۰۳)

پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش رومن (۲۰۰۳)

اخلاق و توجه به مسائل اخلاقي در محيط‌هاي كاري و تجاري بيش از سه دهه است كه مورد توجه سازمان‌هاي بزرگ و دانشمندان علم مديريت قرار گرفته است. بيش از 200 شركت از 500 شركت معتبر فهرست شده در مجله [...]
ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند

در عصر گسترش و تسريع روند جهاني شدن، رقابت‌پذيري يک موضوع بسيار مهم در بين سياستگذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخش‌هاي مختلف دنياست، در همين راستا بسياري از سازمان‌ها، استراتژي‌هاي [...]
تصویر کشور مبدأ برند

تصویر کشور مبدأ برند

در عصر کنونی مصرف‌کنندگان پيش از همه به نام کشور سازنده محصول توجه مي‌كنند و با تصوير ذهني ناشي از اين نام، اقدام به دريافت اطلاعات بعدي و تصميم‌گيري در مورد خريد مي‌نمايند که اين پديده اثر کشور [...]