پرسشنامه نشاط سازمانی – حیدری (۱۳۹۶)

پرسشنامه نشاط سازمانی – حیدری (۱۳۹۶)

نشاط یک موضوع چند وجهی است و در تعریف کلی به معنای سلامت جسمی و روحی است. در واقع نشاط به معنای وجود یک محیط با کیفیت و بهداشتی است که رفاه و تندرستی کارکنان را در پی دارد (بپاتیست، 2009). پلستر [...]
پرسشنامه لنگرهای شغلی ادگار شاین – ۴۰ گویه ای

پرسشنامه لنگرهای شغلی ادگار شاین – ۴۰ گویه ای

مفهوم لنگرهای شغلی، حلقة پیوند میان سازمان‌ها و افرادی است که برای آنها کار می‌کنند. این حلقة پیوند بر اساس زندگی حرفه‌ای فرد شکل می‌گیرد و نیروی تثبیت­کننده‌ای است که فرد را در مسیر انتخاب­های [...]
پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل (۱۹۷۳)

پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل (۱۹۷۳)

به منظور ارزیابی میزان غنی سازی مشاغل یک بنگاه یا سازمان می توان از پرسشنامه ریف و تاینل (1973) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه و ابعاد شغل، شاغل و فناوري می باشد. از آنجایی که این [...]
پرسشنامه رایگان انگیزش شغلی رایت

پرسشنامه رایگان انگیزش شغلی رایت

جهت اندازه‌گیری انگیزش شغلی می توان از مقیاس انگیزش شغلی رایت (2004) استفاده کرد. مقیاس انگیزش شغلی رایت (2004) برای اولین بار توسط ارشدی (1386) در زبان فارسی ترجمه و برای اجرا تنظیم شده است. این [...]
پرسشنامه انتظارات فرد از شغل

پرسشنامه انتظارات فرد از شغل

به منظور سنجش و ارزیابی آنچه افراد از شغل خود می‌خواهند یا انتظارات فرد از شغل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 22 عامل می‌باشد که از منبع معتبر بتمن و شل [...]