پرسشنامه فرهنگ مدرسه – هیگینز و ساد (۱۹۹۸)

پرسشنامه فرهنگ مدرسه – هیگینز و ساد (۱۹۹۸)

به منظور ارزیابی فرهنگ مدرسه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه و ابعاد روابط دانش‌آموزان، روابط دانش‌آموزان و معلمان و فرصت‌های آموزشی می‌باشد که از [...]
پرسشنامه ارزیابی فرهنگ یادگیری در مدرسه

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ یادگیری در مدرسه

به منظور بررسی ارزیابی فرهنگ یادگیری در مدرسه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه بوده و دارای ابعاد انگیزۀ درونی برای یادگیری، توجه و مساعدت، انتظارات [...]
پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

به منظور ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 59 گویه و دارای ابعاد سیاست (ثبات، روابط دیپلماتیک، [...]