پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات – دیویس (۱۹۸۹)

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات – دیویس (۱۹۸۹)

پذیریش فناوری اطلاعات: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مدل‌ها و روش های گوناگوني در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش فناوری اطلاعات به كار گرفته شده و از جمله معتبرترين آنها مدل «پذيرش [...]
پرسشنامه ارزیابی زیرساخت فناوری اطلاعات

پرسشنامه ارزیابی زیرساخت فناوری اطلاعات

به منظور ارزیابی زیرساخت فناوری اطلاعات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 41 گویه و دارای ابعاد شایستگی کارکنان فناوری اطلاعات، قابلیت تنظیم، سازگاری، اتصال، [...]