آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان یکی از ابزارهای مطرح در حوزه شخصیت است که در حوزه روانشناسی صنعتی/ سازمانی کاربرد گسترده ای دارد و در نیروهای مسلح کاربرد ویژه ای دارد (هوگان، 2007). این ابزارمقیاس خود سنجی [...]
پرسشنامه عملکرد کارکنان – کاندری (۲۰۰۵)

پرسشنامه عملکرد کارکنان – کاندری (۲۰۰۵)

عملکرد کارکنان: عملكرد به درجه انجام وظايفي كه شغل يك كارمند را تكميل مي‌كند اشاره دارد (بايرز و رو، 2008) و نشان مي‌دهد كه چگونه يك كارمند الزامات يك شغل را به انجام مي‌رساند. عملكرد اغلب با [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – کازی (۲۰۱۰)

پرسشنامه کیفیت خدمات – کازی (۲۰۱۰)

کیفیت خدمات: به عنوان تفاوت بین انتظارات مشتری قبل از دريافت خدمت و ادارك او بعد از دريافت خدمت تعریف شده است (دهار، 2015). امروزه رقابت براي بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی [...]
پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

مدیریت کیفیت فراگیر: تلاشی است پیگیر برای بهبود مستمر فرآیندها، تولیدات، خدمات و همه فعالیتهای سازمانی در جهت تأمین نیازهای مشتری یا ارباب رجوع، تقویت اهرم رقابتی و دستیابی به سطح بهینه انجام کار [...]
پرسشنامه رهبری خدمتگزار – پاترسون (۲۰۰۳)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار – پاترسون (۲۰۰۳)

رهبری خدمتگزار از نظریات نوین در عرصه رهبری سازمانی است که طی سال های اخیر مطرح شده است. رهبران خدمتگزار رهبرانی هستند که منافع زیردستان را در اولویت نخست و منافع سازمان را در اولویت بعدی قرار [...]
پرسشنامه رایگان اعتماد بین شخصی (مردان)

پرسشنامه رایگان اعتماد بین شخصی (مردان)

به منظور بررسی اعتماد بین شخصی مردان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه و ابعاد اعتماد کلی، قابلیت اعتماد و اعتماد عاطفی می‌باشد که از پژوهش معتبر [...]
پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل

به منظور بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 29 گویه و دارای ابعاد کیفیت فیزیکی، رفتار و نگرش کارکنان، قابلیت دسترسی، به [...]