پرسشنامه قصد خرید – کومار و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه قصد خرید – کومار و همکاران (۲۰۰۹)

به منظور سنجش و ارزیابی قصد خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 2 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کومار و همکاران (2009) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه رفتار مصرف کننده – عمویی (۱۳۹۶)

پرسشنامه رفتار مصرف کننده – عمویی (۱۳۹۶)

رفتار مصرف کننده: شامل مجموعه ای از فرآیندهای روانی و اجتماعی است که پیش از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد. رفتار مصرف کننده عبارت است از مطالعه این که مردم چگونه خرید می کنند و چه [...]
پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده

پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده

رفتار مصرف کننده به مطالعه تمامی فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایده ها به وسیله افراد، گروه ها و سازمان ها برای ارضای نیازها و نیز بررسی آثار این فرآیندها بر [...]
پرسشنامه قصد خرید – هو و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه قصد خرید – هو و همکاران (۲۰۰۹)

قصد خرید به معنی یک تمایل ذهنی است که مشتری نسبت به یک کالای مشخص دارد و به عنوان یک عامل برای پیش بینی رفتار مشتری شناسایی شده است (فیشبین و آجزن، 1977). قصد خرید احتمال اینست که مشتریان در یک [...]
پرسشنامه قصد خرید مشتریان

پرسشنامه قصد خرید مشتریان

گرايش متخصصان بازاريابي به مقوله قصد خريد از ارتباط آن با رفتار خريد ناشي ميشود. فيشبين و آجزن (1975) ادعا كردند كه بهترين پيش بيني در مورد رفتار فردي، يك ارزيابي از قصد فرد براي انجام يك رفتار [...]
پرسشنامه قصد خرید از فروشگاه – دیالو (۲۰۱۲)

پرسشنامه قصد خرید از فروشگاه – دیالو (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی قصد خرید مشتری از فروشگاه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دیالو (2012) استخراج شده‌اند و روایی و [...]
پرسشنامه قصد خرید مجدد دوتا و همکاران

پرسشنامه قصد خرید مجدد دوتا و همکاران

به منظور ارزیابی قصد خرید مجدد مشتری از یک فروشگاه و یا خرده فروشی خاص می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش های‌ دوتا و همکاران (2011 [...]
پرسشنامه قصد خرید مشتری

پرسشنامه قصد خرید مشتری

قصد خرید تصمیم یک مشتری برای خرید یک برند است. انگل و همکاران (1995) شناخته شده‌ترین مدل برای تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده را بیان کرده‌اند. این مدل فرایند تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده را به پنج [...]