پرسشنامه تولید ناب – ویلیامز و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه تولید ناب – ویلیامز و همکاران (۲۰۰۲)

واژه ناب يا Lean در لغت به معنی لخم و بی‌چربی می‌باشد. اين اصطلاح بيانگر بدون زائده و بدون حشو بودن است. در ادبيات کشورهای مختلف برای هر شی يا چيزی که بدون بيهودگی و اضافات باشد، اين واژه به کار [...]
پرسشنامه موانع مدیریت زنان – فاطمی صدر (۱۳۸۰)

پرسشنامه موانع مدیریت زنان – فاطمی صدر (۱۳۸۰)

به منظور بررسی موانع مدیریت زنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 22 گویه و خرده مقیاس های موانع محیطی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع مذهبی، سوابق [...]
پرسشنامه مدیریت مشارکتی – لباف و رنجبر (۱۳۸۱)

پرسشنامه مدیریت مشارکتی – لباف و رنجبر (۱۳۸۱)

مدیریت مشارکتی این‌گونه تعریف شده است: «بوجود آوردن نظام و فضایی توسط مدیریت كه تمام كاركنان، مشتریان و پیمان‌كاران یك سازمان در روند تصمیم گیری، تصمیم‌سازی و حل مسائل و مشكلات سازمان با مدیریت [...]
پرسشنامه صلاحیت های مدیریت – سارا کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه صلاحیت های مدیریت – سارا کوک (۱۳۹۵)

به منظور سنجش صلاحیت های مدیریت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و ابعاد انتخاب تیم، تشکیل تیم، مدیریت اجرایی، توسعه تیم، روابط کاری، برنامه ریزی، [...]
پرسشنامه رایگان توانمندسازی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه رایگان توانمندسازی اسپریتزر و میشرا

توانمندسازي در لغت به معني دادن قدرت به افراد است. توانمندسازي را به عنوان ابزاري مي‌دانند كه افراد را براي تصميم‌گيري قادر مي‌سازد. كانتر (1993) بيان مي‌كند كه توانمندسازي، توانايي فرد است به [...]
پرسشنامه خلاقیت سازمانی دورابجی و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی دورابجی و همکاران (۱۹۹۸)

سازمان‌ها به منظور بقا نيازمند انديشه‌هاي نو و نظرات و ایده‌های بديع و تازه‌اند. افكار و نظرات جديد همچون روحي در كالبد سازمان دميده مي‌شوند و آنها را از نيستي و فنا نجات مي‌دهند. در عصر حاضر به [...]