پرسشنامه درک مسئولیت فرزندی (RFR)- سیلباچ (۱۹۷۸)

پرسشنامه درک مسئولیت فرزندی (RFR)- سیلباچ (۱۹۷۸)

به منظور سنجش درک والدین سالخورده از میزان کمک و حمایتی که از طرف فرزندانشان دریافت می کنند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه می‌باشد که از پژوهش [...]