پرسشنامه وفاداری مشتریان – شاموت (۲۰۰۷)

پرسشنامه وفاداری مشتریان – شاموت (۲۰۰۷)

به نقل از مک مولان و گیلمور (2008) پذیرفته شده ترین تعریف از وفاداری بوسیله جاکوبی و کینر (1973) ارائه شده است، که وفاداری را به عنوان «یک رفتار برنامه ریزی شده (غیر تصادفی)، پاسخ رفتاری (خرید) [...]
پرسشنامه شایستگی های شغلی – بایندری (۱۳۹۱)

پرسشنامه شایستگی های شغلی – بایندری (۱۳۹۱)

با بررسی ادبیات مربوط به شایستگی ها و بررسی تعاریفی که در مورد شایستگی ارائه شده است، اولین چیزي که به خوبی مشخص می شود، فقدان تعریف واحد و اصطلاح شناسی مشخص و معین در مورد شایستگی و مفهوم آن [...]
پرسشنامه عملکرد کارکنان – کاندری (۲۰۰۵)

پرسشنامه عملکرد کارکنان – کاندری (۲۰۰۵)

عملکرد کارکنان: عملكرد به درجه انجام وظايفي كه شغل يك كارمند را تكميل مي‌كند اشاره دارد (بايرز و رو، 2008) و نشان مي‌دهد كه چگونه يك كارمند الزامات يك شغل را به انجام مي‌رساند. عملكرد اغلب با [...]
پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

به منظور بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه و ابعاد نگرش و عملکرد می‌باشد که [...]
پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی وولین و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی وولین و همکاران (۲۰۰۲)

به منظور سنجش باور، نگرش و رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه و ابعاد باور، نگرش و رفتار می‌باشد که از [...]
پرسشنامه بررسی نگرش افراد به دنیای مجازی

پرسشنامه بررسی نگرش افراد به دنیای مجازی

به منظور بررسی نگرش افراد به دنیای مجازی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه بوده و هفت بعد نیت استفاده، نگرش، مفید بودن درک شده، سهولت استفاده درک [...]