پرسشنامه رایگان نیازهای اساسی – گلاسر  (۱۹۹۵)

پرسشنامه رایگان نیازهای اساسی – گلاسر (۱۹۹۵)

ویلیام گلاسر (۱۹۲۵-۲۰۱۳) تدوین‌کننده نظریه‌های شناختی کنترل، واقعیت درمانی و انتخاب است. مهم‌ترین علاقه‌مندی‌های او شامل مسئولیت‌پذیری، مواجهه با واقعیت و پذیرش نتایج انتخاب‌ها بوده و از جمله [...]