پرسشنامه ارزیابی معنویت در محیط کار

پرسشنامه ارزیابی معنویت در محیط کار

معنويت در محيط كاري يكي از روندهاي مهم كسب وكار و مديريت در قرن بيست و يكم مي‌باشد كه از اواسط دهه نود به طور جدي مطرح شده است. دليل علاقه مندي سازمان‌ها به معنويت محيط كاري، افزايش اثر بخشي [...]