پرسشنامه فرهنگ کار – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه فرهنگ کار – احمدی (۱۳۹۱)

فرهنگ کار مجموعه رفتارهای درونی شده مطلوب و مناسب در کارکنان است که برای توسعه و موفقیت در سازمان ضروری است (اسمیت و نوبل، 2004). کلارک (2004) فرهنگ کار را رعایت نظم در انجام کارها سخت کوشی و [...]
پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش – کلونینجر (۱۹۹۴)

پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش – کلونینجر (۱۹۹۴)

الگوی سرشت‏ و ‏منش: نظریة کلونينجر از شخصیت شامل ۴ بعد سرشت و ۳ بعد منش است. سرشت نشان دهندة پاسخ های خودکار به پردازش اطلاعات و یادگیری می باشد و جنبه ی ارثی دارد؛ در حالیکه منش تحول شخصیت را در [...]
پرسشنامه عملکرد کارکنان – کاندری (۲۰۰۵)

پرسشنامه عملکرد کارکنان – کاندری (۲۰۰۵)

عملکرد کارکنان: عملكرد به درجه انجام وظايفي كه شغل يك كارمند را تكميل مي‌كند اشاره دارد (بايرز و رو، 2008) و نشان مي‌دهد كه چگونه يك كارمند الزامات يك شغل را به انجام مي‌رساند. عملكرد اغلب با [...]
پرسشنامه رشد اجتماعی – الیس وایتزمن (۱۹۹۰)

پرسشنامه رشد اجتماعی – الیس وایتزمن (۱۹۹۰)

برای تعیین رشد اجتماعی نوجوانان 13 تا 18 ساله می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 27 گویه و 6 زیر مقیاس به شرح: همکاری- خوش خلقی و سازگاری- احترام به دیگران – [...]
پرسشنامه تعامل معلم و دانش آموز QTI – فرم معلم

پرسشنامه تعامل معلم و دانش آموز QTI – فرم معلم

به منظور سنجش تعامل معلم و دانش آموز می توان از پرسشنامه تعامل معلم و دانش آموز (QTI) استفاده کرد. این پرسشنامه خود گزارشی است و به منظور ارزیابی رفتار معلمان داخل کلاس درس، تعامل آنها با دانش [...]