پرسشنامه رضایت شغلی – استمپس و پدیمونت (۱۹۸۶)

پرسشنامه رضایت شغلی – استمپس و پدیمونت (۱۹۸۶)

رضایت شغلی: رضايت شغلي، نوعي احساس رضايت و رضايت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است كه با كار مناسب با استعدادها، ميزان موفقيت در شغل، تآمين نيازهاي منطقي، شكوفايي استعدادها، پيشرفت شغلي، تجربه [...]
پرسشنامه بررسی رضایت نسبت به پرداخت سازمانی

پرسشنامه بررسی رضایت نسبت به پرداخت سازمانی

به منظور بررسی رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه می‌باشد که از منبع معتبر عمر و اوگنی (2006) استخراج شده‌اند.