پرسشنامه اهداف فردی – کاکس و کلینگر (۲۰۰۴)

پرسشنامه اهداف فردی – کاکس و کلینگر (۲۰۰۴)

این پرسشنامه ۱۰ سؤالی توسط کاکس و کلینگر در سال ۲۰۰۴ برای ارزیابی ساختار انگیزشی طراحی شده است و تکمیل آن در سه مرحله انجام میشود و شرکت کننده ها باید درجه بندی را بر اساس مقیاسی از ۰ تا ۱۰ در [...]
پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

ون داين و همكاران (2003) معتقدند سکوت، همیشه، دال بر رفتاری منفعلانه و در تضاد با آوا نیست. سکوت میتواند فعال، آگاهانه، عمدی و هدفمند باشد. این موضوع نکته مهمیاست چرا که ماهیت پیچیده و چندبعدی [...]
پرسشنامه ارزش تکلیف پینتریج و همکاران (۱۹۹۱)

پرسشنامه ارزش تکلیف پینتریج و همکاران (۱۹۹۱)

به منظور سنجش و ارزیابی ارزش تکلیف از دید دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می‌باشد که از منبع معتبر پینتریج و همکاران (1991) استخراج [...]
پرسشنامه راهبردهای حل تعارض کاردک (۱۹۹۴)

پرسشنامه راهبردهای حل تعارض کاردک (۱۹۹۴)

به منظور سنجش سبک ارجح افراد برای حل تعارض در بافت تعاملات بین فردی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه و ابعاد حل مسئله مثبت، مشغولیت ناشی از تعارض، [...]
پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

به منظور سنجش وضعيت نظام مديريت عملکرد (P & M) بنگاههاي ايراني با رويکرد الگوي بلوغ قابليت منابع انساني (P-cmm) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 55 گویه و 5 [...]
پرسشنامه رایگان آگاهی از ارزش کالا یا برند

پرسشنامه رایگان آگاهی از ارزش کالا یا برند

آگاهي از ارزش به عنوان نگراني و حساسيت فرد براي پرداخت قيمتهاي پايينتر به شرط رعايت برخي از محدوديتهاي كيفيتي تعريف ميشود. بدين معني كه مصرفكننده آگاه از ارزش، تمايل به خريد محصولاتي دارد كه [...]
پرسشنامه رایگان تست فروید

پرسشنامه رایگان تست فروید

این تست 5 گویه ای روانشناسی توسط زیگموند فروید طراحی شده است. پاسخ هائی که شما می‌دهید، منعکس کننده احساسات نا خود آگاه شما می‌باشد. و به نحوی شخصیت پنهان شما را برایتان آشکار می‌کند. ترتیب [...]