پرسشنامه استفاده آسیب زا از اینترنت – کاپلان (۲۰۱۰)

پرسشنامه استفاده آسیب زا از اینترنت – کاپلان (۲۰۱۰)

استفاده آسیب زا از اینترنت، مجموعه گسترده تری از مشکلات مربوط به استفاده از اینترنت را شامل می شود، از جمله مسائل اجتماعی، رفتاری و عاطفی. استفاده آسیبزا از اینترنت ممکن است شامل اعتیاد به اینترنت باشد، اما یک مفهوم گسترده تر و چندوجهی است. استفاده آسیبزا از اینترنت به شرایطی اشاره دارد که استفاده از اینترنت بر روابط بینفردی، زندگی اجتماعی و یا ثبات عاطفی کاربران تأثیر منفی می گذارد. داشتن اتصال به اینترنت از طریق تلفن هوشمند یا لپ تاپ، به افراد این امکان را می دهد تا به طور مداوم با دستگاه خود درگیر شوند و به طور دائمی در دسترس باشند. از طریق این اتصال مداوم و در دسترس بودن، دستگاه های تلفن همراه فرصت زیادی برای حواس پرتی فراهم می کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی استفاده آسیب زا از اینترنت توسط افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و ابعاد ترجیح تعامل اجتماعی آنلاین، تنظیم خلق و خو، اشتغال ذهنی، استفاده جبری از اینترنت و پیامدهای منفی می‌باشد که از پژوهش معتبر کاپلان (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.