مقیاس اضطراب ارتباط جنسی (SCS) – دیویس و همکاران (۲۰۰۶)

مقیاس اضطراب ارتباط جنسی (SCS) – دیویس و همکاران (۲۰۰۶)

اضطراب ارتباط جنسی: اضطراب جنسی، واکنش افراد برای مقابله با محرک های جنسی ناشناخته و نامطوب است. اضطراب ارتباط جنسی به میزان ترس از بحث در مورد روابط جنسی فرد با دیگری مهم، اشاره دارد. ملاک های اضطراب جنسی مشابه علائم جنسی اختلال اضطرابی در راهنمایی تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) است با این تفاوت که فرد دچار اختلال نسبت به همه چیز و همه کس در زندگی اش نگران است و عصبانیت او مزمن و با شدت بسیار است و فرد مدام دچار حملات اضطرابی می شود. اضطراب جنسی مخصوصاً در اولین تجربه ی جنسی در زنان بیشتر است. مشخصه های فیزیولوژیکی اضطراب جنسی ناشی از برانگیختگی جنسی در افراد عبارتند از: اتساع مردمک چشم، افزایش تعرق بدن و ضربان قلب. این اضطراب از مقاربت های قبلی آنها و روابط بینفردی زوجین تأثیر می پذیرد. اضطراب ارتباط جنسی، به میزان ترس از بحث در مورد روابط جنسی فرد با دیگری مهم، اشاره دارد.

به منظور سنجش و ارزیابی اضطراب ارتباط جنسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دیویس و همکاران (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.