پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز (۲۰۰۵)  – ۲۳ گویه ای

پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز (۲۰۰۵) – ۲۳ گویه ای

شخصیت برند، مفهومی در حوزه بازاریابی (ارتباطی) رابطه مند است. در ادبیات شخصیت برند، برند به عنوان یک شخصیت انسانی تلقی می شود و همانند انسان، صفات و ویژگی های شخصیتی برای آن تعریف می شود. درک این شخصیت، به توسعه و حفظ روابط بین برندها و مصرف کنندگان کمک می کند. به علاوه، توضیح دهنده چگونگی تأثیرگذاری این روابط بر رفتار مصرف کنندگان می باشد. بازاریابان می توانند بر اساس شخصیت برند محصولات خود را متمایز و جایگاه یابی کنند و در طول زمان، جایگاه منحصر به فردی در ذهن مصرف کنندگان ایجاد نمایند. گذشته از این، ممکن است تقلید مشخصه (ویژگی) های ملموس محصول ساده باشد اما شخصیت محصول را نمی توان به سادگی تقلید و تکثیر نمود.

به منظور سنجش و ارزیابی شخصیت برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۳ گویه و ابعاد دوستانه، خلاق، جذاب، فرازجو، درون گرا، گمراه کننده، اصیل، برازندگی، وظیفه شناس می‌باشد که از پژوهش معتبر آمبرویز و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.