پرسشنامه رایگان شناخت و داوری نسبت به مردم

پرسشنامه رایگان شناخت و داوری نسبت به مردم

 آیا شناخت و داوری خوبی از مردم دارید؟

بسیاری از ما فکر می کنیم در قضاوت دیگران مهارت داریم و یا لا اقل از توانایی خوبی بهره مندیم.

در یک بررسی پژوهشی، از پنج مصاحبه کنندۀ با تجربه خواسته شده بود تا هشت نفر را بر اساس مناسب بودنشان برای شغلی بخصوص طبقه بندی کنند. آنها به طور جداگانه به ارزیابی افراد پرداختند و در میان خود دربارۀ هیچ یک از داوطلبان گفتگویی انجام ندادند. اما نتیجه ای که حاصل شد شگفت آور بود. هیچ  اتفاق نظری در میان آنان دیده نمی شد. و داوطلبی که در نظر یکی از مناسب ترین تشخیص داده شده بود، در نزد دیگری در انتهای لیست جای گرفته بود.

چه عواملی به این اختلاف نظرها دامن می زنند و چه چیزی اعتبار این مصاحبۀ شغلی را زیر سؤال می برد؟

به طوری که پرسشنامۀ زیر نشان خواهد داد، عوامل بسیاری در نحوۀ قضاوت افراد نقش دارند. یکی از آنها تعصب است و به لحاظ اینکه اغلب ناخودآگاه روی می دهد، خطرناک است. بدیهی است شخصی که هیچگونه تعصبی نداشته باشد، نادر است. اما مفهوم دیگر تعصب این است که ما براساس تجارب گذشتۀ خویش قضاوت می کنیم و اگر نسبت به آن آگاهی داشته باشیم، این تعصب در قضاوت ما تأثیر چندانی نمی گذارد.

به منظور سنجش شناخت و داوری نسبت به مردم می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه می‌باشد که با اقتباس از کتاب Understanding Yourself استخراج شده‌اند.