پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران میگرن (۲٫۰۱ MSQ) – ژینگران و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران میگرن (۲٫۰۱ MSQ) – ژینگران و همکاران (۱۹۹۸)

اصطلاح کیفیت زندگی ابتدا در سال ۱۹۲۰ توسط پیگو معرفی شد، و در دهه ۱۹۶۰ در سطح گستردهای شناخته شد؛ با اینکه کیفیت زندگی یک پیامد مهم سلامتی معرفی شده است، هیچ تعریف استانداردی از این مفهوم وجود ندارد. اخیرا با توجه به رشد فزاینده و عدم درمان قطعی بیماری های مزمن و هم چنین به دلیل افزایش چشم گیر هزینه های مراقبت از سلامتی و نگرانی افراد در مورد کارایی مداخله های درمانی، شاخه ای از کیفیت زندگی به نام کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مطرح شده است که به شدت مورد توجه دانشمندان و متخصصان سلامت قرار گرفته است. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، به ارزیابی و برداشت بیمار از میزان تأثیری که نقص ها، بیماری ها و درمان آنها بر کارکرد روزانه و فرصت های اجتماعی او گذاشته است تعریف می شود درد و از جمله آن سردردهای میگرن تأثیر منفی بر سلامت جسمانی و روانی و به طور کلی کیفیت زندگی مبتلایان به آن دارد. کمک به رفع این سردردها یا کاهش اثرات منفی آنها بر زندگی مبتلایان می تواند رضایت از زندگی، کیفیت زندگی و بهره وری آنها را بالا ببرد. اثرات منفی میگرن محدود به مدت حمله سردرد نیست، در سایر اوقات نیز اثرات حمله گذشته و نگرانی افراد مبتلا درباره حمله بعدی اثرات منفی بر کیفیت زندگی بیماران میگرن می گذارد. درمان ها باید کاهش دفعات، مدت زمان و شدت سردردها را هدف قرار دهند، تا از آثار منفی آن بر کیفیت زندگی این افراد کاسته شود.

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی بیماران میگرن می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و سه خرده مقیاس ایجاد محدودیت در ایفای نقش، ممانعت از ایفای نقش و عملکرد هیجانی می‌باشد که از پژوهش معتبر ژینگران و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.