پرسشنامه معنویت در کار – رفیعی (۱۳۹۳)

پرسشنامه معنویت در کار – رفیعی (۱۳۹۳)

معنویت درباره خودآگاهی و یکی شدن با دیگران است. معنویت ترکیبی از فلسفه اصلی زندگی ما و ارزش ها و اعمال ماست (هاوارد، 2002). محقق دیگری می گوید: معنویت زمانی جنبه ای از دین بود، اما هم اینک به دین [...]
پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی – بل و منگوک (۲۰۰۲)

پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی – بل و منگوک (۲۰۰۲)

رفتار مدنی سازمانی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آنرا به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌دهند و نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات حتی با هزینه شخصی نمونه ای از [...]
پرسشنامه رایگان دینداری اسلامی صافدل (۱۳۹۳)

پرسشنامه رایگان دینداری اسلامی صافدل (۱۳۹۳)

تعریف دین یکی از اساسی‏ترین مباحث دین پژوهی معاصر است که حل بسیاری از موضوعات دین شناختی متوقف بر آن است. برخی دین شناسان، نظر به مشکلاتی که تعریف دین را احاطه کرده و آن را امری دشوار و [...]
پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت

پرسشنامه سنجش میزان گرایش به معنویت

به منظور سنجش و ارزیابی میزان گرایش به معنویت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه می‌باشد که از منبع معتبر مقیمی و همکاران (1386) استخراج شده‌اند و [...]
پرسشنامه ارزیابی معنویت در محیط کار

پرسشنامه ارزیابی معنویت در محیط کار

معنويت در محيط كاري يكي از روندهاي مهم كسب وكار و مديريت در قرن بيست و يكم مي‌باشد كه از اواسط دهه نود به طور جدي مطرح شده است. دليل علاقه مندي سازمان‌ها به معنويت محيط كاري، افزايش اثر بخشي [...]