پرسشنامه موانع مدیریت زنان – فاطمی صدر (۱۳۸۰)

پرسشنامه موانع مدیریت زنان – فاطمی صدر (۱۳۸۰)

به منظور بررسی موانع مدیریت زنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 22 گویه و خرده مقیاس های موانع محیطی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع مذهبی، سوابق [...]
پرسشنامه سقف شیشه ای

پرسشنامه سقف شیشه ای

به منظور بررسی استراتژی هایی شکستن سقف شیشه ای می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه می‌باشد که از منبع معتبر میهایل (2006) استخراج شده‌اند.