پرسشنامه وفاداری مشتری – گونزی و پلونی (۲۰۰۴)

پرسشنامه وفاداری مشتری – گونزی و پلونی (۲۰۰۴)

وفاداری مشتری: اليور (1999) وفاداري را داشتن تعهدي عميق براي خريد مجدد يا حمايت از يك محصول يا خدمت مورد علاقه، كه علي رغم وجود تأثيرات موقعيتي و تلاش هاي بازاريابي رقبا، موجب تكرارخريد يك نام [...]
پرسشنامه وفاداری مشتریان – کاور و ساچ (۲۰۱۳)

پرسشنامه وفاداری مشتریان – کاور و ساچ (۲۰۱۳)

وفاداری مشتریان: ريچارد اوليور، وفاداري را به اين صورت تعريف كرده است: "وفاداري به يك تعهد قوي براي خريد مجدد محصول يا خدمت برتر در آينده "اطلاق مي شود، تا همان مارك يا محصول علي رغم تلاشهاي [...]
پرسشنامه وفاداری کارکنان – ولز و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه وفاداری کارکنان – ولز و همکاران (۲۰۰۸)

بررسی مقالات و مطالعات محققان نشان می‌دهد که تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان، با یکدیگر پیوند تنگاتنگی دارند به گونه‌ای که تمیز دادن آنها از یکدیگر چندان امکانپذیر نیست محققان دیدگاه‌های مختلفی در [...]