پرسشنامه وفاداری مشتری – آکروش و مهادین (۲۰۱۹)

پرسشنامه وفاداری مشتری – آکروش و مهادین (۲۰۱۹)

به منظور سنجش و ارزیابی وفاداری مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه و 3 بعد وفاداری نگرشی، رفتاری و شناختی می‌باشد که از پژوهش معتبر آکروش و [...]
پرسشنامه وفاداری مشتریان – کاور و ساچ (۲۰۱۳)

پرسشنامه وفاداری مشتریان – کاور و ساچ (۲۰۱۳)

وفاداری مشتریان: ريچارد اوليور، وفاداري را به اين صورت تعريف كرده است: "وفاداري به يك تعهد قوي براي خريد مجدد محصول يا خدمت برتر در آينده "اطلاق مي شود، تا همان مارك يا محصول علي رغم تلاشهاي [...]
پرسشنامه وفاداری کارکنان – ولز و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه وفاداری کارکنان – ولز و همکاران (۲۰۰۸)

بررسی مقالات و مطالعات محققان نشان می‌دهد که تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان، با یکدیگر پیوند تنگاتنگی دارند به گونه‌ای که تمیز دادن آنها از یکدیگر چندان امکانپذیر نیست محققان دیدگاه‌های مختلفی در [...]