پرسشنامه پیشبرد فروش – بویل و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه پیشبرد فروش – بویل و همکاران (۲۰۱۳)

پيشبرد فروش يكي از ابزارهاي ارتباطي بازاريابي است (بويل و همكاران، 2013). پيشبرد فروش شامل محرك هاي كوتاه مدتي است كه براي تشويق خريداران به خريد يا فروش كالا يا خدمات استفاده مي شود. در حقيقت، [...]