پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

به منظور بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه و ابعاد نگرش و عملکرد می‌باشد که [...]
پرسشنامه رایگان بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس

پرسشنامه رایگان بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس

به منظور بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه و ابعاد معیارهای پرستاری، معیارهای ارزیابی پزشکی، معیارهای اقدام پزشکی و [...]
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت چانگ و چنگ ۲۰۱۲

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت چانگ و چنگ ۲۰۱۲

امروزه جامعه از شرکت ها انتظار دارد که پاسخگوی مسئوليتهای خود در قبال ذینفعانشان و جامعه باشند. مسئوليت اجتماعي شرکتها تأثير بسزايي در کارکنان، سهامداران، جامعه، مشتريان، کيفيت محصولات و... مي [...]
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت لی و لی (۲۰۱۵)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت لی و لی (۲۰۱۵)

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در دهه 1960 به دلیل نیاز سازمان‌ها به پاسخگویی به تغییرات محیط اجتماعی توسعه یافت. در این دهه، جنبش هاي آگاهی بخش اجتماعی، انتظارات مردم را از سازمان‌ها افزایش داد تا [...]