پرسشنامه تصویر برند سبز هتل – سلیمانی (۱۳۹۶)

پرسشنامه تصویر برند سبز هتل – سلیمانی (۱۳۹۶)

تصویر برند: انجمن بازاریابی آمریکا تصویر برند را چنین تعریف می کند: "ادراک از یک برند در اذهان افراد. تصویر برند یک بازتاب آینه مانند (اگرچه شاید نادرست) از شخصیت برند یا وجود محصول است. این آن [...]
پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

بازاریابی گردشگری به کارگیری مفاهیم مناسب بازاریابی در راستای جذب توریسم و گردشگر در یک منطقه را بازاریابی گردشگری می گویند. بازاریابی گردشگری همجنین به فرایندی اطلاق می شود که طی آن برنامه ریزی، [...]
پرسشنامه توسعه گردشگری ورزشی – محمدپور (۱۳۹۱)

پرسشنامه توسعه گردشگری ورزشی – محمدپور (۱۳۹۱)

به منظور بررسی اهمیت جاذبه‌ها و مشکلات موجود در گردشگری ورزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه و ابعاد جاذبه‌های طبیعی ورزشی مربوط به ورزش‌های [...]
پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

به منظور بررسی نگرش‌های مشتریان نسبت به اقدامات زیست محیطی (اقدامات سبز) انجام شده توسط هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از منبع [...]