پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

بازاریابی گردشگری به کارگیری مفاهیم مناسب بازاریابی در راستای جذب توریسم و گردشگر در یک منطقه را بازاریابی گردشگری می گویند. بازاریابی گردشگری همجنین به فرایندی اطلاق می شود که طی آن برنامه ریزی، [...]
پرسشنامه توسعه گردشگری ورزشی – محمدپور (۱۳۹۱)

پرسشنامه توسعه گردشگری ورزشی – محمدپور (۱۳۹۱)

به منظور بررسی اهمیت جاذبه‌ها و مشکلات موجود در گردشگری ورزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه و ابعاد جاذبه‌های طبیعی ورزشی مربوط به ورزش‌های [...]
پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

به منظور بررسی نگرش‌های مشتریان نسبت به اقدامات زیست محیطی (اقدامات سبز) انجام شده توسط هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از منبع [...]
پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم

پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم

به منظور بررسی ویژگی‌های مؤثر بر استخدام و حفظ کارکنان مدیریتی و سرپرستی در صنعت توریسم می توان از پرسشنامه‌ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه می‌باشد که از منبع معتبر [...]
پرسشنامه بررسی جو ارائه خدمات در هتل

پرسشنامه بررسی جو ارائه خدمات در هتل

به منظور بررسی جو ارائه خدمات در هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 39 گویه بوده و دارای ابعاد سیستم‌های خدمات، تمرکز بر مشتری، رهبری خدمات، تکنولوژی [...]